Het hebben van duidelijke content op jouw website is een must, maar het hebben van goede techniek is voor SEO net zo belangrijk. Samen zorgen deze pijlers ervoor dat de zoekmachine jouw website begrijpt en dat jouw pagina’s goed worden vertoond in Google. Daarnaast draagt het hebben van goede techniek bij aan de gebruiksvriendelijkheid van jouw website. In deze blog gaan we dieper in op technische elementen, zoals verschillende paginasignalen, de navigatiebalk en de footer.

Het onderwerp van een pagina verduidelijken

Het is van belang dat de zoekmachine goed begrijpt waar jouw website over gaat, zodat deze vertoond kan worden op de meest relevante zoekresultaten. De zoekmachine bepaalt het onderwerp van een website aan de hand van meerdere elementen, zoals paginatitels, meta descriptions, headers en alt-tags. Deze elementen moeten accuraat en passend ingevuld worden, zodat jij duidelijk kan maken aan de zoekmachine waar een bepaalde pagina over gaat.

voorbeeld externe optimalisatie metadescription

Een handige manier om deze elementen juist in te vullen, is om elke pagina als een afzonderlijk type pagina te zien. Elke pagina heeft zijn eigen doel binnen de website en heeft daarom ook zijn eigen inrichting nodig. Deze inrichting kan ook gezien worden als een boek, met een eigen titel en een omschrijving op de achterkant. Laten we dieper op de verschillende elementen inzoomen.

De paginatitel en meta description

Een paginatitel vertelt kort en bondig het onderwerp van een pagina. Ze zijn sterk bepalend voor de relevantie van verschillende webpagina’s voor een bepaald zoekwoord. Aan het hebben van een goede paginatitel zitten een aantal eisen. Hij mag niet langer zijn dan 76 tekens, anders wordt de titel niet volledig getoond in de zoekresultaten.

De meta description is de omschrijving van jouw pagina in het kort en heeft effect op de Click Through Rate. Ook een meta description kan afgekapt worden door de zoekmachine, en heeft daarom een limiet van 155 tekens. Ga dus efficiënt om met je aantal tekens, en zorg ervoor dat de titel of beschrijving allesomvattend en helder is, maar ook relevante termen met een hoog zoekvolume bevat.

Headers en alt-tags

Ook headers dragen bij aan het verduidelijken van het onderwerp van een pagina. Headers zijn de koppen boven de verschillende alinea’s op een pagina. Headers horen chronologisch gebruikt te worden, en elke header moet dieper ingaan op de voorgaande header. De H1 is de belangrijkste header, die het hoofdonderwerp van de pagina duidelijk maakt. De daaropvolgende headers moeten dus aansluiten op de H1.

H1, H2, en H3 headers indeling

Zoals te zien op de afbeelding hierboven, gaat de pagina over het openbaar vervoer (H1). Metro, trein en tram zijn sub-onderwerpen van het openbaar vervoer en krijgen daarom een H2. Treinkaartjes zijn vervolgens weer een onderdeel van de H2: Trein, vandaar dat deze een H3 krijgt. Het hebben van een enkele H1 is erg belangrijk. Wanneer er meerdere H1’s op een pagina staan, brengt dit de zoekmachine in verwarring over wat nou werkelijk het hoofdonderwerp van jouw pagina is. Tot slot dragen ook afbeeldingen op je website bij aan het overbrengen van het onderwerp, door middel van alt-tags.

De structuur van jouw website

Elke website heeft structuur- en navigatie elementen, namelijk de menu structuur en de footer. De navigatiebalk en de footer zijn vaste structuurelementen die op elke pagina hetzelfde vertoond worden.  De navigatiebalk of het menu heeft invloed op de gebruiksvriendelijkheid van jouw website voor een bezoeker.

De menustructuur moet logisch opgedeeld worden in categorieën en subcategorieën, waardoor bezoekers gemakkelijk kunnen navigeren door de website en snel producten kunnen vinden. Het moet dus voornamelijk simpel en overzichtelijk blijven, zodat de bezoeker niet eindeloos hoeft te zoeken in het menu.

Via de menustructuur krijgt elke benoemde pagina een interne link en geeft daarmee een paginasignaal richting de zoekmachine. Dit is van waarde voor technische SEO, want veel interne links betekent dat de autoriteit van het domein verspreid wordt en het belang van de pagina’s verzwakt wordt bij de zoekmachine. Lees hier meer over in onze vorige blog over autoriteit. Zet daarom voornamelijk de best scorende en meest relevante pagina’s in je menustructuur, om deze een extra zet te geven. Bepaal deze pagina’s met behulp van Google Search Console en Google Analytics.

Naast de menustructuur hebben we nog de footer van de website. In de footer staat doorgaans informatie over de eigenaar van de site met contactgegevens, en eventuele links naar pagina’s met informatie over bijvoorbeeld de algemene voorwaarden, garantie en verzending. Ook de footer kan gebruikt worden voor interne linking. Door extra categorieën of belangrijke producten in de footer te linken, gaat er een extra signaal naar de zoekmachine. De footer is daarom dus ook een belangrijke tool voor SEO.