Een redirect is een omleiding van een pagina. Dit houdt in dat bezoekers en zoekmachines worden doorverwezen naar de juiste pagina. Een redirect kan ingezet worden om te voorkomen dat een bezoeker een niet-bestaande, gewijzigde of verwijderde pagina kan bereiken. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je een bezoeker wil omleiden van een 404-pagina, zodat ze niet vastlopen en daardoor de website verlaten. Er zijn verschillende types redirects.

De verschillende redirects

De twee belangrijkste typen redirects zijn de 301- en de 302 redirect. Een 301 redirect, of de statuscode “301 Moved Permanently”, is een permanente adreswijziging. Een 302 redirect, ook wel de statuscode “302 Found” of “302 Moved Temporarily”, wordt meer beschouwd als een tijdelijke adreswijziging.

Voor menselijke bezoekers maken de verschillende soorten geen onderscheid, zij komen sowieso terecht op de pagina waar naar geredirect wordt. Zoekmachines behandelen redirects echter anders. De zoekmachine zal de index updaten wanneer zij een 301 redirect tegenkomt, omdat zij dit beschouwd als een permanente wijziging. De 302 redirect wordt als tijdelijk beschouwd, die je gebruikt wanneer je herzieningen doet in de URL-structuur of het assortiment van de website maar de URL voor de pagina na de wijzigingen onveranderd blijft.

Wanneer stel je een permanente redirect in?

Een permanente 301 redirect kan je inzetten om meerdere domeinnamen door te verwijzen naar één domein, om bijvoorbeeld met verkeerd gespelde domeinnamen toch op de juiste pagina te komen, of om zoekers van een “http://”-domein naar een “https://”-domein door te sturen. Ook gebruik je een 301-redirect om meerdere domeinen samen te voegen en te migreren naar één website. Een mooi voorbeeld is de migratie van Coolblue.nl, waarbij zij 360 webshops naar één domein hebben geredirect.

Ook gebruik je een redirect om een pagina die permanent verhuisd is en niet meer via de oorspronkelijke URL te benaderen is. Je verwijst een oude URL naar een nieuwe URL wanneer de pagina van locatie veranderd, verplaatst of verwijderd wordt. Je redirect de oude pagina naar de nieuwe pagina om daarbij ook de waarde van de pagina door te geven.

Het doorgeven van backlink waarde

Een redirect geeft dus de waarde van oude URL’s door aan de nieuwe pagina. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een redirect, kan er veel backlink waarde verloren gaan. Hierbij is het van belang dat er rekening wordt gehouden met het aantal redirect stappen. Hoe meer stappen de zoekmachine moet verwerken om bij de juiste pagina te komen, hoe meer tijd en backlink waarde dat kost. Minimaliseer daarom dus het aantal stappen van de oude pagina naar de nieuwe pagina, om zo min mogelijk waarde te verliezen.

Het updaten van interne links

Naast het effect op de backlink waarde, zorgen redirects ook voor ‘foute’ interne links. Wanneer een interne link verwijst naar een gewijzigde pagina, zal hier dus ook een redirect plaats vinden voordat je op de juiste pagina komt. Deze extra stap zal dus ook voor waarde verlies zorgen. Het is daarom van belang dat de interne links worden geüpdatet wanneer een URL-structuur wordt veranderd.

Redirects bestaan met name om extern verkeer naar de juiste (nieuwe) pagina’s te leiden; de waarde van oude backlinks wordt zo aan de juiste nieuwe pagina doorgegeven.

Hulp nodig? Neem contact op!

Redirects zijn een belangrijke tool om je website op orde te houden, bezoekers naar de juiste pagina te leiden en het behouden van externe en interne linkwaarde. Heb jij hulp nodig bij het doorvoeren van redirects? Neem dan nu contact met ons op, onze SEO-specialisten helpen je graag!